Sağlık Hukuku Avukatı

Sağlık Hukuku Avukatı

 
Antalya’da faaliyet gösteren Av.Meryem Yılmaz, sağlık hukuku avukatı kadrosu tarafından müvekkillerimize Sağlık Hukuku ve malpraktis alanında uzman bir kadro ile sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğacak sorumluluk, hasta ve hekim hakları, özel sağlık kuruluşları yönetimi ile sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortaları hususlarında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmektedir.

Tedavinin yeminli bir mesleği icra eden hekimden beklenilen ölçülere ve endüstri standartlarına uygun ve gereği gibi yerine getirilmemesinden doğan sorumluluk nedeniyle hasta ile doktor ve hastane arasında sık sık uyuşmazlıklar yaşanmakta ve bu uyuşmazlıklar zaman zaman mahkemelere taşınmaktadır. Yaşanan bu uyuşmazlıkların çözümlenmesi sürecinde Av.Meryem Yılmaz, gerek hasta ve gerekse hastanelere malpraktis davaları olarak adlandırılan bu süreçte hukuki destek vermektedir. Ayrıca tedavi kapsamında yapılan yanlışlıklar veya işlenen taksirli ve kasıtlı suçların, tazminat ve ceza hukuku kapsamında ele alınması gibi konularda gerek ceza davası ve gerekse tazminat taleplerine ilişkin olarak hukuk davalarında avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Av.Meryem Yılmaz, sağlık hukuku konusunda edindiği deneyim ve bilgiler çerçevesinde, ilaç Hukuku alanında, ilaç ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme imalatçısı şirketler, hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarına danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir. Özellikle ilaç şirketlerinin ilaç hammaddelerine ve üretim, dağıtım, distribütörlük, klinik araştırmalarına ilişkin sözleşmelerinin hazırlanması, düzenlemesi konularında hukuki destek vermektedir. Sektörle ilgili olarak ilaç patentleri ve markalardan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaların takibi yapılmakta, buna ek olarak patent ve marka tescil işlemleri de yürütmektedir. 

Sağlık Hukuku Hizmetleri

  • Sağlık hukuku ve malpraktis davaları ile ilgili eğitim verilmesi
  • Hasta ile doktor ve hastane arasındaki görüşmelerin takibi
  • Malpraktis nedeniyle Arabuluculuğa başvurulması
  • Yanlış tedavi nedeniyle tazminat davası açılması
  • Hatalı tıbbi müdahale nedeniyle ceza davası açılması

Antalya’da çalışmalarına devam eden Av.Meryem Yılmaz’a info@avmeryemyilmaz.com e-mail adresinden veya iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.